Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

The magic of long-distances

by Montis Ordo
There comes a point where the body exceeds its limits of endurance. Then you go with the mind. The muscles alert you that they can’t take any more and then the body subordinates to the mind and continues.


The Aoos Protect was a very tough test for cyclists. The aim was to finish. The 120 km in the heart of Pindos, through prolonged climbs, the rugged descents and gorgeous scenery was a challenge that is difficult for a long-distance cyclist to resist. So from Friday all the top riders began to assemble in Vovousa. Amongst them was the World champion Periklis Ilias who justified the title covering 120 kilometers in less than 5 ½ hours and was worthy by far of the first place.
Η μαγεία των υπεραποστάσεων

από την Montis Ordo
Υπάρχει ένα σημείο που το σώμα υπερβαίνει τα όρια της αντοχής. Τότε πας με το μυαλό. Οι μύες σε ειδοποιούν ότι δεν αντέχουν άλλο κι εκεί το σώμα υποτάσσεται στο μυαλό και συνεχίζει.

Το Protect Aoos ήταν μια πολύ σκληρή δοκιμασία για τους ποδηλάτες. Στόχος ήταν ο τερματισμός. Τα 120 χιλιόμετρα, στην καρδιά της Πίνδου, με τις παρατεταμένες ανηφόρες, τις κακοτράχαλες κατηφόρες και τα υπέροχα τοπία ήταν μια πρόκληση που δύσκολα μπορεί να αντισταθεί ένας αναβάτης υπεραποστάσεων. Έτσι από την Παρασκευή άρχισαν να συγκεντρώνονται στη Βωβούσα όλοι οι κορυφαίοι αναβάτες. Ανάμεσα τους ο Παγκόσμιος πρωταθλητής Περικλής Ηλίας που δικαιολόγησε τον τίτλο του καλύπτοντας τα 120 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 5½ ώρες και κατέκτησε άξια και με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση.